Jazyk

Deutsch  English  Francais  Spanisch  Russian  Czech  

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodì

1. Rozsah platnosti

Mezi panem JŘrgenem Bergerem majitelem firmy Berger-meditec, se sÝdlem Sch÷nbornring 7, 63263 Neu-Isenburg, Německo – i vámezinßrodnÝm styku – a zßkaznÝkem ve formě dßlkovÚho odbytu zbožÝ (zßsilkovÚho obchodu) platÝ uzavřenÚ smlouvy o koupi zbožÝ, kterÚ se řÝdÝ německřm občanskřm a obchodnÝm zßkonÝkem, tak jako nßsledujÝcÝmi všeobecnřmi obchodnÝmi podmÝnkami.áVšeobecnÚ obchodnÝ podmÝnky zßkaznÝka nebudou nßmi uznanÚ. Tyto podmÝnky platÝ pro všechny objednßvky, kterÚ zßkaznÝk u nßs sßm provede, ať již na webovřch strßnkßch, emailem, telefonem nebo faxem, tak jako prostřednictvÝm objednßvky přes našeho obchodnÝho zßstupce


2. Okruh zßkaznÝků

Jak vánašÝ zemi, tak vázahraničÝ dodßvßme zbožÝ vřhradně lÚkařskřm odbornÝkům.


3. UzavřenÝ smlouvy

Internetovř obchod nepředstavuje váprßvnÝm smyslu žßdnou nabÝdku keávzniku kupnÝch smluv. KupnÝ smlouva vznikß prostřednictvÝm objednßvky zßkaznÝka a nßsledujÝcÝm přijetÝm objednßvky firmou Berger-meditec. O přijetÝ objednßvky obdržÝte potvrzujÝcÝ email. Berger-meditec je oprßvněna odmÝtnout uzavřenÝ smlouvy se zßkaznÝkem.

Prezentace produktů váinternetovÚm obchodě, vákatalozÝch nebo u zßkaznÝků nepředstavujÝ žßdnou zßvaznou nabÝdku káuzavřenÝ kupnÝ smlouvy.


4. Ceny a platebnÝ podmÝnky

VeškerÚ ceny uvedenÚ váinternetovÚm obchodě Berger-meditec jsou bez zßkonnÚ daně zápřidanÚ hodnoty pro Německo. VápotvrzenÝ objednßvky emailem, stejně jako vápotvrzenÝ dodßnÝ bude káceně připočtena zßkonnß daň zápřidanÚ hodnoty, kterß je prßvě platnß váNěmecku.

V přÝpadě fakturace a dodßvky na adresu mimo ˙zemÝ Německa nenÝ připočtena daň zápřidanÚ hodnoty.

VápřÝpadě adresy pro fakturaci a adresy dodßvky do Rakouska, Švřcarska, Holandska a Německa může zßkaznÝk platit platbou předem, na dobÝrku; váNěmecku i prostřednictvÝm inkasa vrubopisu. Při platbě předem poskytujeme skonto ve vřši 3 %; při dobÝrce se ˙čtujÝ zßkaznÝkovi přÝslušnÚ poplatky za dobÝrkovou zßsilku.

VáostatnÝch zemÝch se faktura může zaplatit várßmci platby předem sáposkytnutÝm 3 % skonta nebo kreditnÝ kartou či na dobÝrku sápřÝslušnřmi poplatky za dobÝrku.

Pokud dojde ze strany zßkaznÝka z jakřchkoliv důvodů byť i jen jednou k neplněnÝ pohledßvek firmy Berger-meditec, bude od 3. dne po splatnosti ˙čtovßno k pohledßvkßm navÝc 5% a aktußlnÝ zßkladnÝ ˙rokovß sazba.


5. Vřhrada vlastnictvÝ

ZbožÝ zůstane až do ˙plnÚho zaplacenÝ vlastnictvÝm firmy Berger-meditec


6. DodacÝ a platebnÝ podmÝnky

Berger-meditec je oprßvněn odstoupit od kupnÝ smlouvy, vápřÝpadě, že dodavatel firmy Berger-meditec proti svřm smluvnÝm zßvazkům nedodß firmě Berger-meditec objednanÚ zbožÝ. Berger-meditec bude svÚho zßkaznÝka neprodleně informovat o nevyexpedovßnÝ objednanÚho zbožÝ a přÝpadně poskytnutou ˙hradu obratem vrßtÝ.

NebezpečÝ škody přechßzÝána zßkaznÝka předßnÝm zbožÝ pověřenÚmu dopravci.

Pokud nebylo ujednßno jinak, hradÝ zßkaznÝk nßklady na přepravu podle prßvě platnÚho cenÝku. PřepravnÝ nßklady jsou uvedeny váinternetovÚm obchodě.áU firmy Berger-meditec nenÝ možnÚ si zbožÝ vyzvednout.

U dodßvek do zahraničÝ hradÝ zßkaznÝk nabÝhajÝcÝ skutečnß cla, daně, poplatky atp. Rovněž hradÝ nßklady za zvlßštnÝ balenÝ nebo specißlnÝ vyřÝzenÝ dodßvky.

Berger-meditec si vyhrazuje prßvo uskutečňovat dÝlčÝ dodßvky. SouvisejÝcÝ dodatečnÚ nßklady hradÝ firma Berger-meditec.

Pokud se Berger-meditec ocitß v prodlenÝ, je zßkaznÝk oprßvněn odstoupit od smlouvy nejdřÝve po uplynutÝ přiměřenÚ nßhradnÝ lhůty, kterou stanovila firma Berger-meditec


7. VrßcenÝ zbožÝ

Na přßnÝ zßkaznÝka přijÝmßme zpět během 2 třdnů nepoužitÚ zbožÝ vápůvodnÝm balenÝ. Na přßnÝ zßkaznÝků přijÝmßme vše kromě atypickřch vyhotovenÝ („na přßnÝ“), lÚčivřch prostředků a reagenciÝ, tak jako sterilnÝho zbožÝ. ZbožÝ musÝ břt v bezvadnÚm stavu. Nßklady spojenÚ se zpětnou přepravou nese váplnÚ vřši zßkaznÝk


8. ZpětnÚ převzetÝ při oznßmenÝ zßvad

VápřÝpadě, že zbožÝ vykazuje nějakou viditelnou vadu,ámůže břt reklamovßno během 5 pracovnÝch dnů po převzetÝ zbožÝ. PoškozenÝ obalu si musÝ kupujÝcÝ nechat potvrdit od dopravce.

OstatnÝ vady se mohou reklamovat během 3 dnů po zjištěnÝ. Důležitß je včasnost reklamace, kdy zbožÝ musÝ břt odeslßno během lhůty. Pokud se tak nestane, nepřÝslušÝ zßkaznÝku vzhledem kátÚto vadě vůči nßm žßdnř nßrok.


9. RučenÝ

Při porušenÝ nezßvažnřch smluvnÝch povinnostÝ, ať už zájakÚhokoliv prßvnÝho důvodu, za jakÚsi – tedy ne typicky vzniklÚ – hmotnÚ škody a škody na majetku, vápřÝpadě naši lehkÚ nedbalosti, neručÝme za nßroky na nßhradu škody.


10. PromlčenÝ nßroku na nßhradu vad

Nßrok na nßhradu vad je promlčen po jednom roce.


11. DodatečnÚ plněnÝ

VápřÝpadě, že nßmi dodanß věc je vadnß a my jsme zavßzßni kádodatečnÚmu plněnÝ, můžeme dle našÝ volby buď vadu na dodanÚm zbožÝ odstranit, nebo za vrßcenÝ vadnÚ věci dodat novou bezvadnou věc.


12. Ochrana dat

Nßmi uloženß data našich zßkaznÝků sloužÝ jen pro zpracovßnÝ objednßvek. PředßvßnÝ dat třetÝm osobßm se neprovßdÝ. Uloženß data jsou smazßna automaticky po 12 měsÝcÝch neaktivnÝho obchodnÝho styku. ZejmÚna vylučujeme předßnÝ dat třetÝm osobßm ke komerčnÝmu využitÝ.

Všechny ceny jsou netto ceny (bez DPH)
Copyright © 2019 Berger-meditec, Medizintechnik | Shopsystem: Zen Cart